Make your own free website on Tripod.com

STRELIŠČE GAJ,Travniška 25, 2321 Pragersko, Slovenija, Tel.:+386 02 803 91 33, Fax: +386 02 688 850, GSM: 041 736 046


REZERVACIJA  STRELIŠČA

Ime in Priimek - SD    

Dne   V času od-do

Kontaktna oseba :      E - mail


IZBERITE STRELIŠČE

1 TRAP 2 TRAP 3 TRAP - SKEET DVOJNI TRAP SKEET

Število strelcev    

Posebnosti