Make your own free website on Tripod.com

OREHOVI SUROVCI ZA KOPITA
ŠPORTNIH IN LOVSKIH PUŠK


Orehove surovce za kopita športnih in lovskih pušk pridobivamo izključno iz izbranih panjev orehov ( Iuglans regia L. ), na željo posameznikov pa tudi iz debel ali njih delov.Izredno kvaliteto v vseh pogledih dajejo orehi s pobočja Pohorja, saj jih karakterizira izreden kontrasten ornament, struktura in primerna trdota za obdelavo.

Ponudba         Galerija         Cenik         Začetek         Naročilo         Vprašajte