Make your own free website on Tripod.com

LEŠNIK Miro,Prešernova 2, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, Tel.:+386 62 811361, Fax: +386 62 814 853


NAROČILO

Ime in Priimek - FIRMA :   

Faks :       Telefon :   

Kontaktna oseba :       E - pošta :


Šibrenica - znamka :       Risanica - znamka :   


TIP - KLASA

D C B A IZBOR

Laminat

Število surovcev:    

Posebnosti