Make your own free website on Tripod.com
Strelski klub "CENTER" iz Slovenske Bistrice je bil ustanovljen 24.decembra 1995 leta z namenom, da združi predvsem strelce na glinaste golobe v disciplini olimpijski TRAP. Ta disciplina ima v naši občini bogato tradicijo. Strelci Kalan Janez, Rasteiger Miha, Pečovnik Jože, med starejsimi in Krulc Mirko, Lešnik Miro, kasneje še Brezovšek Zdravko, Dragič Baldo in Kikl Vojtila med mlajšimi, so za ekipo SD Jesen iz Sp. Prebukovja v takratni sekciji TRAP nastopali v I. slovenski trap ligi že v letih 1979 do 1984. Nikakor pa ne moremo mimo dejstva, da je pionir bolje rečeno nestor te strelske dicipline v Podravju, prvi trener in najzaslužnejši za razmah streljanja na glinaste golobe, pobudnik za gradnjo prvega olimpijskega strelišča za trap v severovzhodni Sloveniji pokojni Lipovšek Franc, katerega spomin vsako leto počastimo z memorialno tekmo.

EKIPA SD "JESEN" na strelišču v Tomačevem leta 1982. slika_2.jpg - 101271 Bytes

                     Lešnik Miro          Rasteiger Miha          Krulc Mirko        Kalan Janez