Make your own free website on Tripod.com

KRITERIJSKE NORME

ZA UDELEZBO NA MEDNARODNIH TEKMOVANJIH V LETU 1999

line184.gif - 1350 Bytes

PUSKA SIBRENICA TRAP

CLANI TRAP 125             116
MLADINCI 125             113
CLANICE 75               67
MLADINKE 75               60
line184.gif - 1350 Bytes
B_p1.gif - 1740 Bytesbann_skc2.GIF - 51653 BytesB_p1.gif - 1740 Bytes

back.gif - 883 Bytes