Make your own free website on Tripod.com

CLANICAM TRAP

line184.gif - 1350 Bytes

Tils1.gif - 3540 Bytes

Skladno s pravilnikom o organizaciji in izvedbi drzavnih prvenstev vas obvescamo, da v kolikor nameravate n prihodnjem letu organizirati tekmovanja na drzavni ravni ali VI. mladinsko solo streljanja za disciplino TRAP, posljete kandidature za organizacijo teh tekmovanj, po koledarju Strelske zveze Slovenije za leto 1999.
Kandidature posljite do 31. Januarja 1999 na :
Strelska zveza Slovenije
Strokovno tehnicna komisija
Dolenjska 11, 1000 LJUBLJANA
Vloge morajo vsebovati podatke v skladu z 9. clenom Pravilnika o organizaciji in izvedbi drzavnih prvenstev in dodatne informacije, ki bodo komisiji olajsale izbor organizatorjev.

line184.gif - 1350 Bytes

back.gif - 883 Bytes